Author Archive

Tarih Biliminin Özellikleri Nelerdir?

Yazimiza başlamadan önce tarih nedir sorusuna  kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Tarih; geçmişte yaşamış insan topluluklarının, her türlü faaliyetlerini yer ve zaman belirterek, sebep-sonuç ilişkisi içinde tarafsız olarak inceleyen bilimdir. Tarih biliminin özellikleri şu şekilde maddeleyebiliriz Geçmişteki olayları inceler İnsan toplulukları tarafından meydana getirilir Belgelere dayanır Yer ve zaman belirtilir Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi vardır

Bilimin Özellikleri

Bu yazımızda bilimin belli başlı özelliklerinden bahsedeceğiz. Bilimin belli başlı temel özelliklerini şu şekilde siralayabiliriz. BİLİM: Tarafsız gözlem ve deneylerle elde edilen düzenli bilgiler topluluğudur. Bilimin Temel Özellikleri: Tümevarım yöntemini kullanırlar. Yasa ve genellemelere ulaşmaya çalışırlar. Evrenseldir. Nesneldir. Kesindir, doğrulanabilme özelliği vardır. Birikimli olarak ilerler. Akıl ve mantık ilkelerini kullanır. Uygulanabilir. Değişebilme ve kendini yenileme

Bilim Nedir ? Bilim Ne Demek ?

Bilim evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi demektir. “Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi.” “Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve

Çocuk Gelişimi Bölümü Hakkında Bilgiler

Bu yazımızda üniversite sınavına hazırlanan ve Çocuk Gelişimi bölümünü tercih edecek  öğrencilere   meslek hakkında bilgiler, puanları ve mesleğin geleceği hakkında bilgiler verecegiz. Çocuk Gelişimi Bölümü – Mesleği hakkında bilgiler: Çocukların sağlık, gelişim, beslenme ve eğitimi konusunda bilgili olan; onların zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim programları hazırlama ve uygulama, ana,  babalara
Sitemap / Chat / Sohbet