Author Archive

Müşteri İlişkilerinde Stratejik Yaklaşım

GİRİŞ   Müşteri İlişkileri Yönetimi(MİY), işletme ve müşteriler arasındaki her türlü işlemleri içine alan ve bu süreçte birbirlerinin ihtiyaçlarını gidererek her türlü tatmin noktasına ulaştırmaktır. İşletmelerde yönetim şekillerinin sürekli değişmesi söz konusudur. Günümüzde müşteri odaklılığın ön plana çıkmasıyla beraber önem kazanan müşteri ilişkileri yönetimi vazgeçilemez bir unsur olmuştur. 90’larda Amerika ve İngiltere’de küçük ölçekli işletmelerin

BBC Cinsiyetlerin Sırları Belgeselinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Göre Yorumlanması

Cinsiyet, özellikle tüketici davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak geleneksel pazarlamada uzun süreden beri kullanılmakta olan bir bölümlendirme değişkenidir. Ancak günümüzün hızla değişen dünyasında tüketici davranışlarını anlamada geleneksel kalıpların dışına çıkılması zorunluluğu doğmuştur. Bu noktada “cinsiyet kimliği” son dönemde adından sıkça bahsettirmekle beraber pazarlamacılara tüketici davranışlarının karmaşıklığını çözmede yardımcı olabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüketici davranışları;

Medyada Şiddet

1.1 ŞİDDET Şiddet hemen hemen yaşamın tüm alanlarında karşımıza çıkan bir olgudur. Haliyle artık yaşantımızın ayrılmaz bir parçası olan kitle iletişim araçlarında ve içeriklerinde de sık sık karşılaşırız. Ancak kitle iletişim araçlarında sunulan şiddet itici bir şekilde gösterilmesinin yanında doğasına aykırı bir şekilde etkileyici ve çekici bir şekilde de gösterilebilmektedir. Çalışmanın amacı özellikle televizyon yayınlarında

Reklamda Etik Sorunu

Reklam Etiği  Etiğin Tanımı   Günümüzde etik, anlamı, kapsamı, çalışma alanı ve bu kapsamda yapılan değerlendirmeler itibariyle sıklıkla üzerinde durulan konulardandır. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara ve tanımlara baktığımızda, etiğin farklı yorumlara açık bir çalışma alanı olduğunu görmek mümkündür. Etiği felsefi bir disiplinin adı olarak anan ilk düşünür Aristotales’dir. Kelime kökeni Yunancadaki ethos sözcüğünden gelen
Sitemap / Chat / Sohbet